Kerstgedachte

Zoveel leed op deze aarde

geweld en onverdraagzaamheid,

zoveel pijn en ontaarde

te weinig liefde, te veel strijd.

 

Mensen blijven zoeken

naar rust en geborgenheid.

Zoveel kinderen in versleten broeken

snakkend naar wat tederheid.

 

Wat verlang ik naar andere tijden,

naar vrede en saamhorigheid.

Laten wij stoppen met het strijden

voor onze wereld naar de afgrond glijdt.